Privaatsus ja kasutustingimused

Kasutustingimused

ScanBalt Crane OÜ veebilehe (www.scabaltcrane.com) kasutamine toimub vastavalt käesolevatele tingimustele. ScanBalt Crane OÜ veebilehe kasutamisega nõustute tegutsema igal ajal kooskõlas kasutustingimustega. Arvestades, et ScanBalt Crane OÜ võib tingimusi muuta, soovitame kasutustingimustega tutvuda regulaarselt. Kasutustingimustega mittenõustumisel palume Teil ScanBalt Crane OÜ veebilehe kasutamisest hoiduda.

Vastutuse välistus

ScanBalt Crane OÜ veebilehe teenust pakutakse ilma kohustuseta ja „nii nagu on“ põhimõttel. ScanBalt Crane OÜ ei taga veebilehel sisalduva või viidatud informatsiooni õigsust ja autentsust. ScanBalt Crane OÜ ei taga, et veebileht toimib katkestusteta ja vabana vigadest või viirustest. ScanBalt Crane OÜ ei vastuta lehekülgede kättesaadavuse eest. ScanBalt Crane OÜ jätab endale kõik õigused teha lehekülgedel muudatusi.

ScanBalt Crane OÜ veebileht võib sisaldada linke lehekülgedele, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või mida haldavad kolmandad isikud. Lingi kaudu sellisele leheküljele suundumisega nõustute Te enne vastava lehekülje kasutamist vaatama üle ja aktsepteerima lehekülje võimalikud kasutustingimused. ScanBalt Crane OÜl puudub kontroll veebilehe kaudu juurdepääsetavate kolmandate isikute lehekülgede sisu üle, mida ScanBalt Crane OÜ ei ole loonud või avaldanud ja ScanBalt Crane OÜ nende lehekülgede sisu eest ei vastuta. ScanBalt Crane OÜ ei vastuta nende lehekülgede ja lehekülgedel avaldatud materjali kasutamisest tulenenud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest. ScanBalt Crane OÜ ei vastuta tema veebilehe teenuse kasutamisest või teenuse katkemisest tulenenud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest. ScanBalt Crane OÜ vastutus on piiratud Eesti Vabariigi õigusega sätestatud maksimaalse määraga.

Materjali edastamine ScanBalt Crane OÜle

Materjali edastamisega mistahes ScanBalt Crane OÜ serverisse, näiteks e-kirjaga või veebilehe kaudu, nõustub ja kinnitab kasutaja, et tal on õigus edastada materjali ScanBalt Crane OÜle vabaks kasutamiseks ilma mistahes kompensatsioonita kasutajale või kolmandale osapoolele, et materjal ei ole õigusvastane, vastuolus heade kommetega või muul viisil avaldamiseks sobimatu ning et kasutaja on enne materjali edastamist rakendanud mõistlikke ettevaatusabinõusid materjalis sisalduvate viiruste ja muude kahjustavate elementide avastamiseks ja eemaldamiseks.

ScanBalt Crane OÜ ei vastuta tema veebilehe kasutajate edastatud materjali sisu eest. ScanBalt Crane OÜ-l on õigus omal äranägemisel kasutajate edastatud materjale veebilehelt mistahes hetkel eemaldada.

Privaatsuse kaitse

ScanBalt Crane OÜ töötleb andmeid vastavuses isikuandmete kaitse seaduse ja mistahes muude isikuandmete kaitset reguleerivate Eesti õigusaktidega. ScanBalt Crane OÜ veebilehe külastajate isikuandmeid ei koguta ilma nende poolt ScanBalt Crane OÜle antud nõusolekuta, näiteks seoses tagasiside edastamisega. Isikuandmete töötlemise tingimused on kirjeldatud ja tehtud kättesaadavaks ScanBalt Crane OÜ veebilehel.

Autoriõigused

ScanBalt Crane OÜ veebilehe sisu on kaitstud autoriõigustega. ScanBalt Crane OÜ jätab endale kõik õigused lehekülgede ja nende sisu osas, kui käesolevatest kasutustingimustest või lehekülgedel esitatud teabest ei tulene teisiti. Lehekülgede sisu osaline või täielik reprodutseerimine, levitamine või salvestamine on, välja arvatud eraldi nimetatud juhtudel, ilma ScanBalt Crane OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Pressiteateid, materjalipanga sisu ja prinditavad logosid on lubatud allikaviitega vabalt kasutada ajakirjanduslikel eesmärkidel.

Teksti või kujutiste kasutamine ärilistel või heade kommetega vastuolus olevatel eesmärkidel ei ole lubatud. ScanBalt Crane OÜ veebilehel olevat materjali võib kasutada isikliku kasutuse eesmärgil. Lehekülgede sisu osaline või täielik levitamine ilma ScanBalt Crane OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Lehekülgedel sisalduvate dokumentide kasutamisele võivad kohalduda eraldi kasutustingimused, millistest teavitatakse vastava dokumendiga seoses eraldi.

Tähised ja kaubamärgid

„SCANBALT CRANE“, SCANBALT CRANE OÜ logo ning ScanBalt Crane OÜ toodete ja teenuste nimed ja logod on ScanBalt Crane OÜle või tema tarnijatele kuuluvad kaitstud tähised ja kaubamärgid.

Küpsised

ScanBalt Crane OÜ võib oma veebilehel scanbaltcrane.com kasutada küpsiseid (cookies), nt veebilehe kasutuse jälgimiseks ja reklaami suunamiseks. Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse külastatud veebilehelt kasutaja arvutisse ja mida kasutatakse lehekülje külastuse hõlbustamiseks. Küpsised ei kogu külastajat tuvastavaid andmeid ega võimalda ligipääsu informatsioonile külastaja arvuti kõvakettal. Küpsised on külastaja arvuti brauseri poolt vaikimisi seades tõenäoliselt lubatud, kuid brauseri seadetes on võimalik küpsised ka keelata. Täpsema info annavad vastava brauseri tootja juhised. Küpsiste keelamisel ei pruugi veebileht tõrgeteta toimida.

Scanbaltcrane.com võrgulehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

Nimi Ülesanne Aegumise aeg
__atuvc Kasutatakse AddThis nimelise funktsionaalsuse töös, mis aitab külastajal veebilehekülgi sotsiaalvõrgustike kaudu jagada. Puudub
__atuvs Kasutatakse AddThis nimelise funktsionaalsuse töös, mis aitab külastajal veebilehekülgi sotsiaalvõrgustike kaudu jagada. Puudub
_ga Google Analyticsi küpsis, mille abil kogutakse veebi külastatavuse statistikat, et veebi külastajate jaoks paremaks muuta. Puudub
_gat Google Analyticsi küpsis, mille abil kogutakse veebi külastatavuse statistikat, et veebi külastajate jaoks paremaks muuta. Puudub
_gid Google Analyticsi küpsis, mille abil kogutakse veebi külastatavuse statistikat, et veebi külastajate jaoks paremaks muuta. Puudub
has_js Kasutatakse meeldejätmiseks, kas külastaja brauseris on javascripti koodi töötlemine lubatud. Javascripti koodi abil luuakse veebilehele interaktiivset funktsionaalsust. Puudub
vis_imp_* Kasutatakse vaegnägijatele mõeldud kuvamissätete meeldejätmiseks. Puudub
cookie-agreed Kasutatakse meeldejätmiseks, kas külastaja on nõustunud küpsiste kasutustingimustega, või tuleks näidata vastavat teadet Puudub